Skip to main content
Nyhedsoversigt

Ejendomsforeningen Bøgedal 23 – Udsættelse af Generalforsamling 2020

Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen for 2020 til
2021.
Da vi efterhånden er halvvejs mod den næste generalforsamling og
næste regnskabsår snart slutter, samt den begrænsede aktivitet der
har været og er, har vi besluttet at udskyde årets generalforsamling
til næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen udskyder også valg, så vi alle bliver siddende et år
længere.
Beretning og regnskab vil blive bragt i kommende blad.

Skulle der være spørgsmål eller nogen der ønsker regnskab eller
beretning tilsendt er de velkomne til at kontakte os.

På bestyrelsens vegne
René Kristensen
bogedal23@gmail.com
21703664